Як писати есе? – інструкція

Слово “есе” прийшло з французької та історично походить від латинського слова exagium (зважування). Французьке еззаi можна буквально перевести словами досвід, проба, спроба, нарис, нарис.

Есе – це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції , що виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальну або вичерпну трактування предмета.

“Великий енциклопедичний словник” дає таке визначення: “Есе – це жанр філософської, літературно-критичної, історико-біографічної, публіцистичної прози, що поєднує підкреслено індивідуальну позицію автора з невимушеним, часто парадоксальним викладом, орієнтованим на розмовну мову”.

“Коротка літературна енциклопедія” уточнює: “Есе – це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, що трактує приватну тему і представляє спробу передати індивідуальні враження та міркування, так чи інакше з нею пов’язані”.

Деякі ознаки есе:

 • наявність конкретної теми або питання. Твір, присвячений аналізу широкого кола проблем, за визначенням не може бути виконано в жанрі есе.
 • есе виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не претендує на визначальну або вичерпне трактування предмета.
 • як правило, есе передбачає нове, суб’єктивно забарвлене слово про що-небудь, такий твір може мати філософський, історико-біографічний, публіцистичний, літературно-критичний, науково-популярний або чисто белетристичний характер.
 • в змісті есе оцінюються в першу чергу особистість автора – його світогляд, думки і почуття.

Даний жанр став популярним в останні роки. Творцем жанру есе вважається М. Монтень ( “Досліди”, 1580 г.). Сьогодні есе пропонується в якості завдання досить часто. Воно є одним з основних компонентів пакету документів (при вступі до навчального закладу або працевлаштуванні). Конкурс есе допомагає з різноманіття кращих вибрати найкращих!

Як правильно писати есе для молодого фахівця

Те, як кандидат зумів себе подати, як описав свої досягнення і промахи, дозволяє роботодавцю визначити, чи достатньо хороший ця людина для бізнесу, чи достатній його досвід роботи для того, щоб виправдати надії в майбутньому і принести користь компанії (організації, підприємства).

Мета есе полягає в розвитку таких навичок, як самостійне творче мислення і письмовий виклад власних думок.

Написання есе надзвичайно корисно, оскільки це дозволяє автору навчитися чітко і грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні поняття, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати досвід відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.

Найбільш актуальною темою для есе молодого фахівця є тема “Я і моя кар’єра”. Тематика есе дана для того, щоб комісії (роботодавцю) було легко оцінити особливості вашого мислення, творчі здібності, ентузіазм і потенціал. Найкращий спосіб досягти такого результату – писати прямо і відверто, залишаючись чесним перед самим собою. Якщо ви не чесні, є всі шанси, що ваше твір вважатимуть неприродним.

Структура і план есе

Структура есе визначається що пред’являються до нього вимог:

 1. думки автора есе з проблеми викладаються у формі коротких тез (Т).
 2. думка повинна бути підкріплена доказами – тому за тезою слідують аргументи (А).

Аргументи – це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації і життєвий досвід, наукові докази, посилання на думку вчених та ін. Краще приводити два аргументу на користь кожного тези: один аргумент здається непереконливим, три аргументи можуть “перевантажити” виклад, виконане в жанрі, орієнтованому на стислість і образність.

Таким чином, есе набуває кільцеву структуру (кількість тез і аргументів залежить від теми, обраного плану, логіки розвитку думки):

 • вступ
 • теза, аргументи
 • теза, аргументи
 • теза, аргументи
 • висновок.

При написанні есе важливо також враховувати наступні моменти:

 1. Вступ і висновок повинні фокусувати увагу на проблемі (у вступі вона ставиться, в ув’язненні – резюмується думку автора).
 2. Необхідно виділення абзаців, червоних рядків, встановлення логічного зв’язку абзаців: так досягається цілісність роботи.
 3. Стиль викладу: есе властиві емоційність, експресивність, художність. Фахівці вважають, що належний ефект забезпечують короткі, прості, різноманітні за інтонацією пропозиції, вміле використання “найсучаснішого” розділового знака – тире. Втім, стиль відображає особливості особистості, про це теж корисно пам’ятати.
Читайте також  Скільки заробляє програміст в Україні

Перед тим як приступити до написання есе, зверніть увагу на наступні питання. Відповіді на них дозволять вам більш чітко визначити те, що варто писати в есе:

 1. Торкаючись в есе свої особисті якості або здібності, запитайте себе:
  • відрізняюся я той чи іншою якістю від тих, кого я знаю?
  • в чому проявилася ця якість?
 2. Про діяльність, якою ви займалися (займаєтеся):
  • що змусило мене зайнятися цим видом діяльності?
  • чому я продовжував (ю) займатися цим?
 3. Про кожну подію вашого життя, про який ви згадали:
  • чому мені запам’яталася саме ця подія?
  • змінило вона мене як особистість?
  • як я на це відреагував?
  • чи було це одкровенням для мене; тим, про що я раніше не підозрював?
 4. Про кожну людину, якого ви згадали:
  • чому я назвав саме цю людину?
  • прагну я стати такою як вона?
  • якими якостями я захоплююся?
  • було сказано нею щось таке, що я буду пам’ятати все життя?
  • чи переглянув я свої погляди?
 5. Про кожне з ваших уподобань і про те, що вам не подобається:
  • чому мені це подобається або не подобається?
  • як вплинула така обставина в значній мірі на моє життя?
 6. Про кожні ваші невдачі:
  • чому я в результаті навчився?
  • що корисного я виніс з цієї ситуації?

Класифікація есе

З точки зору змісту есе бувають:

 • філософськими,
 • літературно-критичними,
 • історичними,
 • художніми,
 • художньо-публіцистичними,
 • духовно-релігійними та ін.

За літературною формою есе постають у вигляді:

 • рецензії,
 • ліричної мініатюри,
 • нотатки,
 • сторінки з щоденника,
 • листи та ін.

Розрізняють також есе:

 • описові,
 • розповідні,
 • рефлексивні,
 • критичні,
 • аналітичні та ін.

В даному випадку в основу покладені композиційні особливості твору, виконаного в жанрі есе.

Нарешті, запропонована класифікація есе на дві великі групи:

 • особистісне, суб’єктивне есе, де основним елементом є розкриття тієї чи іншої сторони авторської особистості,
 • есе об’єктивне, де особистісний початок підлеглий предмету опису або якійсь ідеї.

Есе молодого фахівця на певну тему належить до другої групи.

Ознаки есе

Можна виділити деякі загальні ознаки (особливості) жанру, які зазвичай перераховуються в енциклопедіях і словниках:

 1. Невеликий обсяг.Будь-яких жорстких кордонів, звичайно, не існує. Обсяг есе – від трьох до семи сторінок комп’ютерного тексту. Наприклад, в Гарвардській школі бізнесу часто пишуться есе всього на двох сторінках.
 2. Конкретна тема і підкреслено суб’єктивна її трактування.Тема есе завжди конкретна. Есе не може містити багато тих чи інших ідей (думок). Воно відображає тільки один варіант, одну думку. І розвиває її. Це відповідь на одне питання.
 3. Вільна композиція – важлива особливість есе.Дослідники відзначають, що есе за своєю природою влаштовано так, що не терпить ніяких формальних рамок. Воно нерідко будується всупереч законам логіки, підпорядковується довільним асоціаціям, керується принципом “Все навпаки”.
 4. Невимушеність розповіді.Автору есе важливо встановити довірчий стиль спілкування з читачем; щоб бути зрозумілим, він уникає навмисно ускладнених, неясних, надмірно суворих побудов. Дослідники відзначають, що гарне есе може написати тільки той, хто вільно володіє темою, бачить її з різних сторін і готовий пред’явити читачеві не вичерпний, але багатоаспектний погляд на явище, що стало відправною точкою його роздумів.
 5. Схильність до парадоксів.Есе покликане здивувати читача (слухача) – це, на думку багатьох дослідників, його обов’язкова якість. Відправною точкою для роздумів, втілених в есе, нерідко є афористичний, яскраве висловлювання або парадоксальне визначення, буквально стикається на перший погляд безперечні, але взаємовиключні один одного твердження, характеристики, тези.
 6. Внутрішню смислову єдністьМожливо, це один з парадоксів жанру. Вільне по композиції, орієнтоване на суб’єктивність, есе разом з тим володіє внутрішнім смисловою єдністю, тобто узгодженістю ключових тез і тверджень, внутрішньою гармонією аргументів і асоціацій, не суперечливість тих суджень, в яких виражена особистісна позиція автора.
 7. Орієнтація на розмовну мовуУ той же час необхідно уникати вживання в есе сленгу, шаблонних фраз, скорочення слів, надто легковажного тону. Мова, що вживається при написанні есе, повинен сприйматися серйозно.
Читайте також  Інстаграм на комп'ютер, як встановити?

Отже, при написанні есе важливо визначити (усвідомити) його тему, визначити бажаний обсяг і цілі кожного параграфа.

Почніть з головної ідеї або яскравою фрази. Завдання – відразу захопити увагу читача (слухача). Тут часто застосовується порівняльна алегорія, коли несподіваний факт або подію зв’язується з основною темою есе.

Правила написання есе

 • З формальних правил написання есе можна назвати тільки одне – наявність заголовка.
 • Внутрішня структура есе може бути довільною. Оскільки це мала форма письмової роботи, то не потрібно обов’язкове повторення висновків в кінці, вони можуть бути включені в основний текст або в заголовок.
 • Аргументація може передувати формулюванні проблеми. Формулювання проблеми може збігатися з остаточним висновком.
 • На відміну від реферату, який адресований будь-якому читачеві, тому починається з “Я хочу розповісти про …”, а закінчується “Я прийшов до наступних висновків …”,  есе – це репліка , адресована підготовленому читачеві (слухачеві). Тобто людині, який в загальних рисах вже представляє, про що піде мова. Це дозволяє автору есе зосередитися на розкритті нового і не захаращувати виклад службовими деталями.

Помилки при написанні есе

На відміну від тестів, есе не припускають формату multiple-choice (коли вам на вибір пропонується кілька варіантів відповіді). Написання есе не обмежена за часом, ви можете переписувати його багато разів, попросити друзів прочитати ваше есе. Скористайтеся всіма можливостями і постарайтеся уникнути поширених помилок.

  1. Погана перевірка.Не думайте, що можна обмежитися лише перевіркою правопису. Перечитайте свої есе та переконайтеся в тому, що там немає жодних двозначних виразів, невдалих оборотів і т. Д. Приклади, які не варто “брати на замітку”:”Я пишаюся тим, що зміг протистояти вживання наркотиків, алкоголю, тютюну”.”Працювати у вашій фірмі (організації), розташованої в чудовому місці, де багато архітектури в готичному стилі, буде для мене захоплюючою проблемою”.
  2. Виснажливі передмови. Недостатня кількість деталей.Занадто часто цікаве есе програє в тому, що являє собою перерахування тверджень без ілюстрації їх прикладами. Для есе характерні звичайні кліше: важливість старанної роботи і завзятості, навчання на помилках і т. Д.
  3. Багатослівність.Есе обмежені певною кількістю слів, тому вам необхідно розумно розпорядитися цим обсягом. Іноді це означає відмову від якихось ідей або подробиць, особливо, якщо вони вже десь згадувалися або не мають безпосереднього відношення до справи. Такі речі тільки відволікають увагу читача (слухача) та затьмарюють основну тему есе.
  4. Довгі фрази.Чим довше пропозицію, тим краще – так вважають деякі кандидати. Однак це далеко від істини. Довгі фрази ще не доводять правоту автора, а короткі речення часто виробляють більший ефект. Найкраще, коли в есе довгі фрази чергуються з короткими. Спробуйте прочитати есе вголос. Якщо відчуєте, що у вас перехоплює подих, розбийте параграф на більш дрібні абзаци.Коли ви закінчите писати есе, зробіть таку вправу. Дайте кожному абзацу букву: або S (short), або M (medium), або L (long). S – менше 10 слів, M – менше 20 слів, L – 20 і більше слів.Правильне есе має наступний або схожий порядок букв – MSMLM S.Неправильне есе характеризує така послідовність літер – SSSMLL L.
  5. Не перевантажуйте есе.При написанні есе відкиньте слова з енциклопедій. Неправильне вживання таких слів відволікає увагу читача, применшує значення есе.

Уникнувши подібних поширених помилок, ви зможете зацікавити експертну комісію (роботодавця) своїм досвідом.

Перевірка есе

Величезне значення при написанні есе має перевірка першої його версії. При написанні чернетки ваша головна задача полягає в тому, щоб виробити аргументацію, відшліфувати основні думки і розташувати їх в строгій послідовності, супроводжуючи їх ілюстративними матеріалами або допоміжними даними і т.д. Написавши перший варіант, дайте йому день або два відлежатися, а потім поверніться до роботи з перевірки та поліпшення, на “свіжу голову”.

При перевірці есе, перш за все, зверніть увагу успадковують важливі моменти:

 1. Перш за все, важливо пам’ятати, що есе – жанр суб’єктивний , тому і оцінка його може бути суб’єктивною. Не варто орієнтуватися на всю масу роботодавців.
 2. Представлені дані:Незалежно від того, на яке питання ви відповідаєте, вам потрібно досягти певних цілей. Від вас очікують того, що при написанні есе ви будете мати на увазі наступне:Чи відповів я на це запитання?Наскільки зрозуміло і точно я виклав свої думки?Природно чи звучить те, що я написав, чи немає де помилок?Переконайтеся також в тому, що ви:
  • Продемонстрували своє бажання будувати свою кар’єру в певному напрямку.
  • Були “націлені” на побудову кар’єри в певній галузі.
  • Включили в розповідь від одного до трьох якостей, сильних сторін, характерних особливостей, які виділяють вас з маси інших кандидатів.
  • Представили хоча б один вагомий аргумент на користь того, щоб роботодавець запросив вас до свого бізнес.
 3. Навички спілкування / писемного мовлення.Есе призначені також для того, щоб перевірити ваше вміння викладати думки на папері і ваші навички письма. Консультант з питання відбору фахівців говорить: “Ваше есе не повинно характеризувати вас як майбутнього письменника або філолога, ви – майбутній лідер, керуючий. Для успіху в бізнесі важливо вміння добре презентувати свої ідеї, а здатність висловити їх на папері є у тих, хто легко спілкується з іншими людьми “.Погано написане (представлене) есе не буде сприяти тому, щоб вас прийняли в бізнес.
 4. Образ реальної людини.Експертна комісія (роботодавець) хоче розглядати в есе образ людини, який його писав. Важливі не тільки результати тестів, досвід роботи, але і характер кандидата. “Ми шукаємо в документах щось невловиме, що не можуть показати цифри, тому сподіваємося знайти це в есе. Ні в якому разі не втрачайте можливість розповісти нам про себе в своїх есе. Це допоможе нам переконатися в тому, що ми розглядаємо кандидатуру цілком реальну людину , а не просто суму різних показників “.Тут важливо наступне – бути чесними, щирими, неповторними, т. Е. Бути самими собою!Експерти вважають, що часто випускники, здобувачі дуже хочуть здаватися кимось: лідером, зрілою особистістю, що забувають бути просто людиною!
 5. Індивідуальність.Єдиний спосіб зробити так, щоб комісія (роботодавець) розгледіла за всіма документами образ конкретної людини – внести в есе елемент особистого, неповторного, унікального. Ваші есе відразу стануть більш цікавими і притягають увагу. Вони допоможуть виділитися серед сотень інших претендентів.”Есе повинно бути якомога більш персоналізованих. Нудно читати есе, які рясніють загальними фразами – це марна трата часу. Все одно нічого не зрозумієш про особу даного кандидата”.
 6. Деталі.Все, що ви напишете в есе, необхідно підтверджувати прикладами, робити посилання на свій досвід. Деталі зроблять ваші есе цікавими, унікальними, специфічними.
 7. Відмінні риси / Неповторність / Щось цікаве, смішне.На думку експертів “випускникам (здобувачам) не слід боятися того, що вони вийдуть за рамки допустимого, краще бути собою. Дуже часто випускників турбує те, чи зможуть вони справити потрібне враження, тому вони прибирають з есе все, що робить їх видатними. Настільки безпечні, з точки зору випускників, есе досить утомливо читати “.Вам зовсім не обов’язково жартувати в своїх есе, щоб зробити їх цікавими. Однак постарайтеся використовувати всі наявні в розпорядженні кошти, щоб ваші есе запам’яталися.
 8. Чесність.Експертна комісія не терпить учасників, які люблять пускати пил в очі. Буде краще, якщо в есе ви відобразіть справжній стан речей. В той же час не акцентуйте увагу на своїх недоліках, хоча вони і присутні в вашому характері. Треба бути чесним, але позитивним. Відзивайтеся про себе і своїх якостях тільки позитивно! Так звані “слабкі сторони” слід презентувати наступним чином: “раніше це було моїм недоліком, тепер же перетворилося на позитивну рису”.
 9. Літературний твір.Представники експертних комісій люблять такі есе, читати які – одне задоволення. “Переконайтеся в тому, що ваше есе легко читати. Приділіть йому ще трохи часу: перевірте, послідовні чи ваші думки, чи ведуть вони до логічного завершення теми”.”Гумор – великий інструмент, але користуйтеся ним розумно. Саркастичний або зухвалий тон часто дратує. Справжній гумор – мистецтво, він є ознакою гарного смаку”.У своїх есе ви розповідаєте історію успіху, вказуєте причини, за якими хочете будувати свою кар’єру саме в тому напрямку, який обрали. Ви можете піти ще далі, написавши есе у вигляді літературного твору: оповідання, повісті. Однак це ризикований підхід, так як більшість людей не дуже хороші письменники, до того ж так можна применшити серйозність вашого розповіді. І нарешті, роботодавці не запросять вас в свій бізнес тільки тому, що ви – прекрасний оповідач.
Читайте також  Як конвертувати JPG в файл DOC?

Степан Лютий

Обожнюю технології в сучасному світі. Хоча частенько і замислююся над тим, як далеко вони нас заведуть. Не те, щоб я прям і знаюся на ядрах, пікселях, коллайдерах і інших парсеках. Просто приходжу в захват від того, що може в творчому пориві вигадати людський розум.

Вам також сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *