Середнє квадратичне відхилення в Excel – і інші статистичні функції

Дисперсія випадкової величини – це один з основних показників в статистиці. Він відображає міру розкиду даних навколо середньої арифметичної.

Статистичні функції в Excel

Скачати приклад можна тут: Приклад

 1. Середнє значення: =СРЗНАЧ(диапазон)
 2. Відхилення: =КВАДРОТКЛ(диапазон)
 3. дисперсія: =ДИСП(диапазон)
 4. Дисперсія для генеральної сукупності: =ДИСПР(диапазон)
 5. Середньоквадратичне відхилення: =СТАНДОТКЛОН(диапазон)
 6. Коефіцієнт кореляції: =КОРРЕЛ(диапазон 1;диапазон 2)
 7. Коефіцієнт кореляції Пірсона: =ПИРСОН(диапазон 1;диапазон 2)
 8. Коефіцієнт детермінації: =КВПИРСОН(изв_значение_y; изв_значение_x)
 9. Стандартна помилка S: =СТОШYX(изв_значение_y; изв_значение_x)
 10. Граничні точки: =СТЬЮДРАСПОБР(α ; n-m-1)
 11. Прогноз на наступний період: =ТЕНДЕНЦИЯ(диапазон Y;диапазон X; новое значение Х)
 12. Коваріація: =КОВАР(массив1; массив2).
 13. Рівняння регресії y = bx + a: =ЛИНЕЙН(диапазон Y;диапазон X;1;1).
  • Виділіть блок осередків розміром 2 шпальти і 5 рядків.
  • Перейти в режим редагування (клавіша F2 );
  • Натиснути клавіші Ctrl+Shift+Enter.

 

excel